Home Features Clients Screenshots Download Contact

Hakkımızda

Sürüm, hayvanların uygulamaya eklenmesi sonrasında tohumlama, gebelik kontrolü, buzağılama, kuruya çıkarma gibi hayvan hareketlerinin takip ve kayıt edilmesini sağlamaktadır.

Günlük süt verim bilgileri, yem maliyetleri ve diğer giderler eklenerek işletmenin verimliliği ve karlılığı takip edilebilmektedir.

Günlük besleme bilgilerini girerek, hayvan besleme uzmanlarımızdan görüş alabilir ve besleme maliyetlerinizi hesaplayabilirsiniz.

Hayvancılık, sürü yönetimi ve hayvan besleme ile ilgili sorularınızı uzmanlarımıza sorabilirsiniz.